Online Collection

jan 13, 2022

Marengo was een Arabisch paard met een lichtgrijze vacht, met iets meer dan 14 handen hoog. Gekocht door Napoleon Bonaparte (1769-1821) na de Slag bij Aboukir in 1799, werd hij genoemd naar de Franse overwinning bij Marengo in 1800. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat Marengo een geschikte maat was voor Napoleon, die ook verondersteld wordt klein van gestalte te zijn geweest. Maar Napoleon was eigenlijk een perfect respectabele anderhalve meter in hoogte, iets groter dan de gemiddelde Fransman van 1800!Ongeacht de debatten over zijn omvang, Napoleon was een reus van de wereldgeschiedenis. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de hervorming van Europa. Zijn vernietiging van de oude regimes van Europa, zijn rationalisering van verouderde rechtsstelsels en zijn behoud van het revolutionaire beginsel van gelijkheid voor de wet beïnvloeden Europa nog steeds. Hij vormde een radicale bedreiging voor de Britse staat. Het was een bedreiging die werd beantwoord door een hervormd Brits leger dat tijdens de peninsulaire oorlog (1808-1814) was bebloed tegen de Fransen.Napoleon ‘ s poging om Europa met geweld te domineren mislukte en hij gaf zich over aan de geallieerden na de Franse nederlaag bij Waterloo op 18 juni 1815. Marengo kwam in Britse handen toen Napoleon in ballingschap werd gestuurd. Het beroemde paard stierf in 1831 en het skelet werd bewaard en later doorgegeven aan het Royal United Services Institute.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.