online Collection

Led 13, 2022

Marengo byl arabský kůň se světle šedým kabátem, který stál těsně nad 14 rukama. Koupil Napoleon Bonaparte (1769-1821) po bitvě u Aboukiru v roce 1799, byl pojmenován po francouzském vítězství v Marengu v roce 1800. Na první pohled by se mohlo zdát, že Marengo byla vhodná velikost pro Napoleona, který měl být také malý. Přesto byl Napoleon ve skutečnosti dokonale úctyhodný pět stop šest a půl palce na výšku, o něco vyšší než průměrný Francouz 1800!

bez ohledu na debaty o jeho velikosti byl Napoleon obrem světových dějin. Významně přispěl k přetvoření Evropy. Jeho zničení starých régimes Evropy, jeho racionalizace zastaralých právních systémů a jeho zachování revolučního principu rovnosti před zákonem stále ovlivňují Evropu dnes. Představoval radikální hrozbu pro britský stát. Byla to hrozba reformované britské armády, která byla během poloostrovní války (1808-1814) zkrvavena proti Francouzům.

Napoleonův pokus ovládnout Evropu silou selhal a vzdal se spojencům po francouzské porážce u Waterloo 18. června 1815. Údajně jel císař v bitvě, Marengo přešel do britských rukou, když byl Napoleon poslán do exilu. Slavný kůň zemřel v roce 1831 a kostra byla zachována a později předána Royal United Services Institute.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.